Biskup Judák vysvätil pre službu Nitrianskej diecézy troch stálych diakonov

Biskup Judák vysvätil pre službu Nitrianskej diecézy troch stálych diakonov
8. decembra 2022 andreas
Na slávnosť  Nepoškvrneného počatia Panny Márie dnes nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák v katedrále svätého Emeráma vysvätil pre službu v diecéze ako trvalých diakonov troch ženatých mužov. Pavla Kubalu z Trenčína, Mariána Laboša z Komjatíc a Miroslava Lyka z Nitry. V homílii nitriansky biskup pripomenul, že trvalý diakonát patrí k starodávnym darom v cirkvi a po druhom Vatikánskom koncile je opäť obnovovaný. Trvalý diakon má byť podľa neho mostom medzi cirkvou a členmi spoločnosti.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/