Nedeľa, 4. decembra

Nedeľa, 4. decembra
4. decembra 2022 andreas
V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v Judejskej púšti: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ (Mt 3,1-12)