Sobota, 26. novembra

Sobota, 26. novembra
26. novembra 2022 andreas
Z knihy proroka Zachariáša: Jasaj a teš sa, ľud môj, lebo prídem a budem bývať uprostred teba — hovorí Pán. (Zach 2,14-17 (2,10-13))