Nedeľa, 20. novembra

Nedeľa, 20. novembra
20. novembra 2022 andreas
Jeden zo zločincov, čo s ním viseli na kríži, mu povedal: “Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.” Ježiš mu odpovedal: “Veru, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji.” (Lk 23,33-46)