V Banskobystrickej diecéze putuje relikvia sv. Františka Xaverského

V Banskobystrickej diecéze putuje relikvia sv. Františka Xaverského
16. novembra 2022 andreas
Prvou farnosťou, v ktorej si veriaci mohli uctiť relikviu sv. Františka Xaverského bola farnosť  Banská Bystrica – Radvaň. Nasledovala farnosť Banská Bystrica – mesto. V rámci putovania sa dostane do každého dekanátu.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/