Pondelok, 14. novembra

Pondelok, 14. novembra
14. novembra 2022 andreas
Keď budeš hľadať Hospodina, svojho Boha, nájdeš Ho, ak Ho budeš hľadať celým svojím srdcom a celou svojou dušou. (Dt 4,29-31)