Predseda KBS: Ďakujem chudobným, že nám v živote ukazujú Ježiša

Predseda KBS: Ďakujem chudobným, že nám v živote ukazujú Ježiša
13. novembra 2022 andreas
„Stojme a učme sa od tých, ktorí chudobným rozumejú, sú s nimi denne a podporujme ich činnosť dobrovoľníctvom, modlitbou i materiálne,“ uviedol predseda KBS Bernard Bober k Svetovému dňu chudobných.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/