V Sobranciach požehnali hrobové miesto pre deti, ktoré zomreli pred narodením

V Sobranciach požehnali hrobové miesto pre deti, ktoré zomreli pred narodením
7. novembra 2022 andreas
Slávnosť sa začala pobožnosťou Fatimskej soboty, pokračovala slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval Dušan Škurla, hlavný koordinátor Apoštolátu ochrany života v Košickej arcidiecéze, za účasti kňazov sobranského dekanátu a za hojnej účasti veriacich, hostí i domácich.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/