Diecézny biskup Chovanec posvätil v Žiari nad Hronom nový oltár

Diecézny biskup Chovanec posvätil v Žiari nad Hronom nový oltár
26. októbra 2022 andreas
V nedeľu 23. októbra 2022 diecézny biskup Mons. Marián Chovanec navštívil farnosť Žiar nad Hronom a za hojnej účasti veriacich, pozvaných hostí a duchovných otcov obidvoch žiarskych farností posvätil vo Farskom kostole povýšenia Svätého kríža nový oltár. Konsekrácia nového oltára bola zavŕšením takmer trojročnej práce.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/