Nedeľa, 23. októbra

Nedeľa, 23. októbra
23. októbra 2022 andreas
Ježiš povedal, že ten, čo sa modlil hovoriac: „Bože buď milosrdný ku mne, hriešnemu”, odišiel domov ospravedlnený. (Lk 18,9-14)