Vo Vrbovom sa rozlúčili so zosnulou sestrou premonštrátkou Hroznatou

Vo Vrbovom sa rozlúčili so zosnulou sestrou premonštrátkou Hroznatou
14. októbra 2022 andreas
Komunita rehoľných sestier a bratov premonštrátov, súrodenci, rodina, známi a dobrodinci kláštora sa dnes zádušnou svätou omšou v rehoľnej kaplnke vo Vrbovom a pohrebnými obradmi na miestnom cintoríne rozlúčili so zosnulou sestrou Hroznatou. Liturgické obrady viedol prior kláštora v Holíči Viktor Štefan Locner.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/