V charitnej kaplnke v Žiline požehnal generálny vikár nový obetný stôl a ambón

V charitnej kaplnke v Žiline požehnal generálny vikár nový obetný stôl a ambón
5. októbra 2022 andreas
V utorok 4. októbra, na sviatok sv. Františka z Assisi, navštívil generálny vikár Žilinskej diecézy Martin Kramara centrum Diecéznej charity Žilina, kde celebroval svätú omšu pre zamestnancov. V charitnej kaplnke požehnal nový obetný stôl a ambón. Pre diecéznu charitu ho zhotovil niekdajší charitný kňaz Ľubomír Bollo, ktorý je v súčanosti farárom vo farnosti Lednice.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/