5. október: spomienka na blahoslaveného Františka Xavera Seelosa

5. október: spomienka na blahoslaveného Františka Xavera Seelosa
5. októbra 2022 andreas

Redemptoristická rodina si 5. októbra pripomína ďalšieho svätého Božieho muža, blahoslaveného Františka Xaverského Seelosa CSsR. Narodil sa 11. januára 1819 vo Füssene v Bavorsku v Nemecku a v ten istý deň bol aj pokrstený. Do diecézneho seminára vstúpil v roku 1842 po ukončení štúdia filozofie, keďže mal veľkú túžbu stať sa kňazom.

Po spoznaní práce misionárov redemptoristov, ktorí boli založení na evanjelizáciu najopustenejších, sa rozhodol stať rehoľníkom a slúžiť nemecky hovoriacim prisťahovalcom v Spojených štátoch. Kongregácia ho prijala 22. novembra 1842 a z Francúzska odplával do New Yorku. Kňazské svätenie prijal v redemptoristickom kostole svätého Jakuba v Baltimore v štáte Maryland v USA. Po vysvätení pôsobil deväť rokov vo farnosti svätej Filomény v Pittsburghu v Pensylvánii, najprv ako pomocný duchovný u svätého Jána Neumanna, predstaveného rehoľného spoločenstva, neskôr ako samotný predstavený a posledné tri roky ako farár. Počas tohto obdobia bol aj magistrom redemptoristických novicov. S Neumannom sa venoval aj kázaniu na misiách.

Verný charizme redemptoristov praktizoval jednoduchý životný štýl a jednoduchý spôsob vyjadrovania. Témy jeho kázní vždy počuli a pochopili aj tí najjednoduchší ľudia. Neustálou snahou v jeho pastoračnej činnosti bolo vyučovanie malých detí vo viere. Túto službu nielen podporoval, ale považoval ju aj za základnú pre rast kresťanského spoločenstva vo farnosti. Dlhé roky sa venoval farskej službe a slúžil pri formácii budúcich redemptoristov ako prefekt študentov. Snažil sa týmto budúcim redemptoristickým misionárom vštepiť nadšenie, ducha obety a apoštolskú horlivosť za duchovné a časné dobro ľudí. Väčšinu svojho života strávil kázaním na misiách v anglickom a nemeckom jazyku. Ako pastier bol známy tým, že bol radostne k dispozícii svojim veriacim a mimoriadne sa staral o najchudobnejších a opustených. V mesiaci september sa vyčerpaný z návštev a starostlivosti o obete žltej zimnice nakazil touto obávanou chorobou. Po niekoľkých týždňoch trpezlivého znášania choroby odišiel do večného života 4. októbra 1867 vo veku 48 rokov a 9 mesiacov.

Jeho Svätosť pápež Ján Pavol II. vyhlásil pátra Seela za blahoslaveného na Svätopeterskom námestí 9. apríla v slávnostnom jubilejnom roku 2000.

Zdroj: www.cssr.news

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier

https://redemptoristi.sk/5-oktober-spomienka-na-blahoslaveneho-frantiska-xavera-seelosa/
(Automatický prebrané z Oficiálnej stránky redemptoristov na Slovensku.)