Zasvätenie panny v Košickej arcidiecéze

Zasvätenie panny v Košickej arcidiecéze
4. októbra 2022 andreas

Stav zasvätených panien – Ordo virginum – je osobitou formou zasväteného života, ktorého obnova nastala po Druhom vatikánskom koncile. Zasvätené panenstvo patrí, spolu s pustovníctvom a vdoveckým stavom, k najstarším formám Bohu zasväteného života, ktoré poznáme už od čias apoštolov.

V sobotu 1. októbra, po tom, čo vyjadrila úmysel sa zasvätiť a zložila sľuby čistoty a nasledovania Krista, sa stala Helena Eliášová treťou zasvätenou pannou Košickej arcidiecézy. Slávnosť sa uskutočnila v Kaplnke sv. Michala v srdci Košíc a predsedal jej košický pomocný biskup Marek Forgáč.

Vo svojom príhovore pripomenul, že „zasvätené panny dostávajú od Cirkvi poslanie žiť ako znamenie. Volia si svoju vlastnú spiritualitu, pôsobia v každodenných, bežných, životných podmienkach a ich život je zverený ich osobnej zodpovednosti“. Ďalej zdôraznil, že „v prípade zasvätenia panny nejde o benefit, ale o benedictio, teda o požehnanie. Ide o požehnanie do osobného, bežného, zasväteného života, ale aj o požehnanie do spoločenstva, do ktorého zasvätená panna prichádza. Môžeme povedať, že toto požehnanie skrze zasvätenú pannu prichádza aj do života diecézy a celej našej krajiny. Zasvätená panna modlitbou napomáha miestnej cirkvi tam, kde je – skromne, v tichosti a v pokore, vydáva svedectvo o Ježišovi Kristovi.“   

Cesta k zasväteniu je proces, počas ktorého kandidátka s pomocou formátorov skúma svoje povolanie. Zasväteniu predchádzajú rozhovory s diecéznym biskupom a s biskupským delegátom pre Ordo virginum a  niekoľkoročná, príprava. V Košickej arcidiecéze sú dnes tri zasvätené panny a jedna kandidátka, ktorá prechádza formáciou. Na Slovensku je zasvätených alebo sa na zasvätenie pripravuje približne 40 žien.

Zdroj: Košická arcidiecéza / Martin Ďurčo

The post Zasvätenie panny v Košickej arcidiecéze appeared first on Zasvätený život.

(Zamyslenie zo stránky zasvatenyzivot.sk.)