Na Bohosloveckej fakulte v Bratislave slávnostne otvorili akademický rok

Na Bohosloveckej fakulte v Bratislave slávnostne otvorili akademický rok
23. septembra 2022 andreas
Na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave slávnostne otvorili akademický rok. Slávnosť sa začala svätou omšou, ktorú celebroval v stredu bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, ktorý je zároveň aj veľkým kancelárom fakulty. Po svätej omši nasledovalo zasadnutie akademickej obce v Aule Benedikta XVI.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/