Administrátor Peter Rusnák posvätil obnovený chrám v Gribove

Administrátor Peter Rusnák posvätil obnovený chrám v Gribove
13. septembra 2022 andreas
V nedeľu 11. septembra navštívil Chrám Ochrany presvätej Bohorodičky v Gribove vladyka Peter Rusnák, apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie, ktorý pred začiatkom svätej liturgie posvätil nový oltár, žertveník a zreštaurovaný ikonostas. Taktiež interiér chrámu bol kompletne vymaľovaný a boli doň zakúpené nové lustre.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/