Pápež rehoľným sestrám: Adorovať znamená „decentrovať sa“

Pápež rehoľným sestrám: Adorovať znamená „decentrovať sa“
12. septembra 2022 andreas

Svätosť sa tvorí v spoločenstve, skladá sa z drobných skutkov lásky k človeku v našej blízkosti. Adorovať znamená „decentrovať sa“, keď namiesto seba postavíme do stredu Ježiša. Bez adorácie nedokážeme slúžiť blížnym. To sú myšlienky, s ktorými sa podelil pápež František s členkami Generálnej kapituly sestier kanosiánok, ktoré prijal na audiencii v piatok 26. augusta.

„Toto je adorácia: decentrovať sa – to je to, čo umožňuje službu blížnemu, ktorá nie je ani pietizmom ani asistencionalizmom, ale otvorením sa druhému, blízkosťou, zdieľaním. Jedným slovom, je to láska. Sv. Pavol by povedal: «ženie nás Kristova láska» (porov. 2 Kor 5,14).“ 

Rehoľu kanosiánok (Dcéry dobročinnej lásky – Figlie della carità) s charizmou služby chudobným založila začiatkom 19. storočia vo Verone sv. Magdaléna z Canossy. Téma súčasnej generálnej kapituly sa zameriava na svätosť a misiu: „Rekonfigurácia života svätosti v misii a pre misiu dnes“.

Zdroj: VaticanNews, jb
Ilustračné foto: Markéta Zelenková / Člověk a Víra

The post Pápež rehoľným sestrám: Adorovať znamená „decentrovať sa“ appeared first on Zasvätený život.

(Zamyslenie zo stránky zasvatenyzivot.sk.)