Mária bola duchovne najkrajšia ľudská bytosť, vraví biskup Chovanec 

Mária bola duchovne najkrajšia ľudská bytosť, vraví biskup Chovanec 
8. septembra 2022 andreas
Máriin fyzický vzhľad nie je známy. Mária, duchovne najkrajšia ľudská bytosť, mala pravdepodobne túto nádheru ukrytú v peknej telesnej schránke, ktorá však nevzbudzovala mimoriadny ľudský záujem ani závisť. Extrémy, ako neobyčajná vonkajšia krása alebo výzor telesne úbohej a skromnej, nemajú biblickú podporu.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/