Začali sa misie v Prešove

Začali sa misie v Prešove
5. septembra 2022 andreas

V piatok 2. septembra sa otváracou sv. omšou v prešovskej konkatedrále s o. arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom spojenou s odovzdávaním misijných krížov začali prešovské misie, ktoré potrvajú do nedele 11. septembra. Misie sa konajú vo všetkých prešovských farnostiach pod vedením misionárov z rôznych reholí. Redemptoristi z provincie Bratislava-Praha poslali do Prešova dva misijné tímy. Tím P. Michala Zamkovského, Václava Hypiusa a Petra Slobodníka bude viesť misijný program vo Farnosti Kráľovnej pokoja na Sídlisku III a tím našich misionárov z Litvy P. Rastislava Dluhého a P. Petra Hertela bude zase vo františkánskom kostole sv. Jozefa. Do Prešova príde aj spoločenstvo Rieka Života a naši študenti z formačného domu v Bratislave. Redemptoristi z viceprovincie Michalovce budú tento týždeň pôsobiť v gréckokatolíckych farnostiach na Sekčove (o. Jozef Jurčenko a o. Miroslav Bujdoš) a na Sídlisku III (o. Ondrej Pacák a o. Jozef Kišák). Priebeh misií v Prešove môžete sledovať na našich médiách, a tiež na oficiálnej stránke. Srdečne vás pozývame zúčastniť sa na misijných svätých omšiach a ďalších stretnutiach a prosíme vás o modlitbu za prešovské misie:

Boh, náš Otec,

Stvoriteľ neba i zeme,

vypočuj modlitbu svojich detí.

Prosíme ťa, aby nad týmto mestom

zažiarilo tvoje svetlo.

Mnohí túžia vyjsť z temnoty,

preto otváraj dvere a srdcia,

aby sa stali príbytkom tvojho Syna.

Pane, Ježišu Kriste,

ty poznáš radosti,

strach a trápenie dnešných ľudí.

Pomôž nám spoznať teba, Pána a Vykupiteľa.

Obdaruj silou a odvahou všetkých,

ktorí sa snažia urýchliť príchod

tvojho kráľovstva.

Duch Svätý, Duch lásky,

obnov v našich časoch vo svojej Cirkvi zázraky Turíc

tu, v našom meste, najmä počas misijných dní.

Mocne účinkuj v srdciach tých, ktorí hlásajú evanjelium,

ako aj v srdciach tých, ktorí ho prijímajú.

Sedembolestná Matka Vykupiteľa,

veď k svojmu Synovi mužov, ženy a deti tohto mesta.

Svätý Jozef a svätý Ondrej,

orodujte za nás!

Sláva Otcu…

Zdroj: presovmisie.sk, FB Miroslav Bujdoš

Pripravil mediálny tím redemptoristov

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier

https://redemptoristi.sk/zacali-sa-misie-v-presove/
(Automatický prebrané z Oficiálnej stránky redemptoristov na Slovensku.)