Miništranti sa stretnú na Titusovej miništrantskej bodke vo Vajnoroch

Miništranti sa stretnú na Titusovej miništrantskej bodke vo Vajnoroch
18. augusta 2022 andreas
Saleziáni don Bosca, Farnosť Vajnory a spoločenstvo Tymian pozýva miništrantov na Timibova (Titusovu miništrantskú bodku vo Vajnoroch). Podujatie sa uskutoční 3. 9 septembra 2022 vo Vajnoroch.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/