Spomienky kard. Tomka na štúdiá na Bohosloveckej fakulte v Bratislave

Spomienky kard. Tomka na štúdiá na Bohosloveckej fakulte v Bratislave
10. augusta 2022 andreas
Niekoľko spomienok na vojnové roky bohosloveckej fakulty v Bratislave – je názov príspevku kardinála Jozefa Tomka, ktorý napísal pri príležitosti 75. výročia Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave. Pri príležitosti úmrtia kardinála Tomka prinášame plné znenie príspevku.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/