Na Drienici bola duchovná obnova – štvrtý stupeň formácie spoločenstva Skala

Na Drienici bola duchovná obnova – štvrtý stupeň formácie spoločenstva Skala
9. augusta 2022 andreas
Na Drienici bola duchovná obnova –  štvrtý stupeň formácie spoločenstva Skala. Témou bol Svätý Duch a túžbou organizátorov bolo sprostredkovať účastníkom osobnú skúsenosť s touto Božskou osobou. Už počas prípravných modlitieb za stretnutie sme vnímali, že Svätý Duch chce potešovať a obnovovať svoj ľud, čo sa skutočne ukázalo ako veľmi kľúčové, vzhľadom na predchádzajúce mesiace, či roky. Aj v našom spoločenstve sme prežívali smútok z obmedzenia kontaktu a stretnutí, čo poznačilo naše životy a vzťahy.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/