Nedeľa, 7. augusta

Nedeľa, 7. augusta
7. augusta 2022 andreas
Ježiš povedal: Rozdávajte tým, čo sú v núdzi. Robte si nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane ani moľ neničí. Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. (Lk 12,32-34)