Katolícke biblické dielo pripravuje šiesty ročník letnej biblickej školy

Katolícke biblické dielo pripravuje šiesty ročník letnej biblickej školy
3. augusta 2022 andreas
Katolícke biblické dielo pripravuje šiesty ročník letnej biblickej školy v dňoch 24.8. – 28.8.2022. Jej témou bude Púštne šomrania – Cestou do zasľúbenej zeme (Ex 15 – 19; Nm 11 – 21). Prednášť bude Blažej F. Štrba, ktorý od roku 2006 pracuje na Katedre biblických vied na Teologickom inštitúte Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/