Poď na EXPO povolaní do Trenčína počas Národného stretnutia mládeže T22

Poď na EXPO povolaní do Trenčína počas Národného stretnutia mládeže T22
28. júla 2022 andreas

Už túto sobotu 30. júla sa v Trenčíne na Národnom stretnutí mládeže T22 v sobotnom programe EXPO povolaní môžete stretnúť so zasvätenými z rehoľných spoločenstiev pôsobiacich na Slovensku i v zahraničí. Zasvätených môžete počas celého stretnutia T22 stretávať v rehoľnej kaviarni a službe ucha, ako animátorov a dobrovoľníkov v rôznych službách či častiach programu. No najmä vo vyššie spomínanom sobotnom popoludní od 15:00 do 18:00 na EXPO povolaní.

Na trenčianskych námestiach bude prítomných 63 stánkov, čo znamená asi 350 zasvätených a laikov. Zapojilo sa 30 ženských rehoľných spoločenstiev, 15 mužských, 2 komunity, 4 iné formy zasväteného života, 2 kňazské semináre a 10 pro-life a pro-rodinných organizácií. Bez zdravých rodín by totiž nebolo ani zasvätených ani kňazov. EXPO mladým ukáže a sprostredkuje živý kontakt s rôznymi charizmami v Cirkvi a povzbudí ich v hľadaní Božej vôle.

Inšpirácia pochádza zo Svetových dní mládeže, prvýkrát sa uskutočnilo v 2002 v Toronte. Prvýkrát sa EXPO povolaní na Slovensku konalo v Ružomberku na stretnutí R13.

Koordináciou EXPO povolaní je už štvrtýkrát poverená Konferenciou vyšších rehoľných predstavených (KVRPS) a centrálny tímom sestra Juliana Salašová, OSF. EXPO sa totiž konalo nielen na R13, ale aj na následných Národných stretnutiach mládeže P15 v Poprade aj na P18 v Prešove: „R13 bola pre mňa darom, požehnaním a skúsenosťou radostného spoločenstva, ktoré má srdce pre službu. Naša zakladateľka Matka Františka Antónia Lamplová hovorila: Spojenými silami môžeme dokázať viac… najmä ak členov združuje Boh: Myslím, že som to zažila počas prípravy R13 a EXPA povolaní. Celé to bolo o tomto, že ak sa veci robia spolu a pre Boha – stojí za to aj každá námaha, ktorá s tým súvisí. 49 rozkladacích stánkov a vybrakované Gymnázium A. Hlinku, ktoré nám poskytlo 140 lavíc a takmer 300 stoličiek. Služba a zodpovednosť za EXPO povolaní boli pre mňa veľkým dôkazom toho, že keď dám Bohu svoje ÁNO – on sám začína posúvať veci dopredu… EXPO povolaní bolo tiež dôkazom toho, ako vie byť Duch Svätý kreatívny a tvorivý v praxi, cez konkrétnych ľudí, ktorí mu otvoria svoje srdce… svedectvo rôznosti chariziem a darov, ktoré pôsobia v Cirkvi. Živá Cirkev v praxi = radostné spoločenstvo!“

Bez vstupenky v rámci voľných častí programu sa návštevníci dostanú na N(M)oc modlitby, Expo povolaní, ale aj na nedeľnú hromadnú púť na Skalku, ktorá bude zakončená svätou omšou.

Prihlásiť sa bude možné ešte priamo na mieste, a to v blízkosti Mestskej športovej haly. Cena lístka bude 20 eur, zahrnutý je v nej vstup na celý program, ktorý odštartuje vo štvrtok 28.7.2022 o 17.00 h, ale aj na aktivity a vstup do tréningovej haly, v ktorej sa bude premietať program z hlavnej sály. Z dôvodu naplnenej kapacity hlavnej haly bude návštevníkom s týmto typom lístka povolený vstup iba do tréningovej haly.

Pre viac info o programe: https://narodnestretnutiemladeze.sk/.

Františka Čačková, OSF

The post Poď na EXPO povolaní do Trenčína počas Národného stretnutia mládeže T22 appeared first on Zasvätený život.

(Zamyslenie zo stránky zasvatenyzivot.sk.)