Zástupcovia diecéznych synodalnych tímov začali pracovať na celoslovenskej syntéze

Zástupcovia diecéznych synodalnych tímov začali pracovať na celoslovenskej syntéze
26. júla 2022 andreas
Zástupcovia diecéznych synodálnych tímov začali v benediktískom kláštore v Sampore pracovať na vytvorení celoslovenskej syntézy synodálneho rozlišovania. V tíme sú zástupcovia laikov, rehoľníkov, centra pre rodinu a teologickej fakulty. Veriacich na Slovensku prosia o podpornú modlitbu. Ako informoval národný koordinátor synody Ivan Ružička, po úvodnom zvolení metodológie sa v troch blokoch tím venuje hlavným pilierom synody – spoločenstvu, spoluúčasti a misii.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/