Nedeľa, 24. júla

Nedeľa, 24. júla
24. júla 2022 andreas
Ježiš povedal: „Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!” (Lk 11,9-13)