Piatok, 22. júla

Piatok, 22. júla
22. júla 2022 andreas
Aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske mohli pochopiť a poznať Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie, aby vás naplnila Božia plnosť celá. (Ef 3,14-19)