Štvrtok, 21. júla

Štvrtok, 21. júla
21. júla 2022 andreas
Mojžiš povedal ľudu: Vyvoľ si život, miluj Boha, svojho Pána, poslúchaj jeho hlas a drž sa ho, lebo On je život. (Dt 30,15-20)