Nedeľa, 17. júla

Nedeľa, 17. júla
17. júla 2022 andreas
Ježiš povedal Marte: Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno. (Lk 10,38-42)