V Trenčíne posvätili nový gréckokatolícky chrám

V Trenčíne posvätili nový gréckokatolícky chrám
11. júla 2022 andreas
Gréckokatolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda v Trenčíne prežila uplynulý víkend (9.-.10. júla 2022) historickú udalosť. V sobotu 9. júla tam bola posviacka novovybudovaného chrámu zasvätenému svätým, apoštolom rovným, Cyrilovi a Metodovi, učiteľom Slovanov. V nedeľu potom slávilo farské spoločenstvo po prvýkrát v novoposvätenom chráme odpustovú slávnosť k úcte patrónov farnosti.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/