Štvrtok, 7. júla

Štvrtok, 7. júla
7. júla 2022 andreas
Z knihy proroka Izaiáša: Kvôli Sionu neumĺknem a kvôli Jeruzalemu neutíchnem, kým nevyjde Jeho právo ako žiara a Jeho spása nevzblčí sťa fakľa. (Iz 62,1-5)