Charles de Foucauld a Matka ustavičnej pomoci

Charles de Foucauld a Matka ustavičnej pomoci
5. júla 2022 andreas

Pápež František 15. mája 2022 vo Vatikáne kanonizoval 10 blahoslavených. Medzi nimi bol aj Charles de Foucauld – brat Karol od Ježiša. „Môžeme v ňom vidieť proroka našej doby, ktorý vedel vyzdvihnúť podstatu a univerzálnosť viery,“ povedal Svätý Otec v príhovore k tým, čo sa rozhodli pokračovať v diele muža, ktorý zasvätil svoj život Afrike, chudobným, modlitbe a meditácii. O modlitbách brata Karola existuje mnoho publikácií, no nie každý pozná jeho úctu k Matke ustavičnej pomoci.

Svätý Charles de Foucauld mal veľmi silnú mariánsku úctu. Uvedomujúc si svoju duchovnú chudobu, keď nastúpil na cestu obrátenia, prosil o ochranu a vedenie Matku ustavičnej pomoci v nádeji, že na jej príhovor získa milosť rozlišovať Božiu vôľu a bližšie nasledovať Ježiša Krista.

Keď sa brat Karol v roku 1896 zdržiaval v Ríme, navštívil kostol svätého Alfonza a modlil sa pred ikonou. Podal o tom správu v liste Pátrovi Jeronýmovi:

Prišli sme do Ríma… Najprv sme išli do Santa Maria Maggiore a potom do kostola svätého Alfonza, kde je obraz Matky ustavičnej pomoci, titul, ktorý sa tak dobre hodí k Panne Márii! Tak veľmi potrebujeme jej Večnú pomoc, my, ktorí sme takí slabí a potácajúci sa!

Už dlho, a najmä posledné tri roky, som pod jej osobitnou ochranou. Takto sa to stalo. Pred tromi rokmi som mal veľa ťažkostí týkajúcich sa môjho vnútorného života, strachov, obáv, období temnoty. Chcel som slúžiť Bohu, bál som sa, že ho urazím. Nevidel som veci priamo. Tak som trpel. Z celého srdca som sa odovzdal pod ochranu Matky ustavičnej pomoci. Prosil som ju, aby viedla moje kroky tak, ako viedla kroky Dieťaťa Ježiša, a aby ma vo všetkom viedla k Ježišovi Kristovi tak, aby som čo najviac potešil Ježišovo srdce, ktoré nás vidí a miluje.

Bolo teda pre mňa veľmi vzácne stáť pod obrazom našej takej drahej a dobrej Matky hneď v prvý deň, v prvú hodinu, v čase veľkého smútku, keď som nevedel, kam sa uchýliť, keď som sa bál, aby ma nezviedol Zlý.

Spomenul som si na srdce Matky ustavičnej pomoci a zveril som sa do jej starostlivosti ako jej dieťa, ako jej majetok. Prosil som ju, Matku ustavičnej pomoci, aby ma nosila tak, ako nosila Ježiša, keď bol dieťaťom, a aby ma urobila nie tým, čím by som sa chcel stať ja, ale tým, čím by sa chcela stať ona sama na väčšiu slávu svojho Syna, podľa jeho vôle a podľa toho, čo čítala v jeho srdci.

Odvtedy sa považujem za tvojho, Matka ustavičnej pomoci.

Charles de Foucauld sa pod týmto titulom často modlil k Panne Márii a zveril jej svoje prvé bratstvo ako Matke ustavičnej pomoci. Sám si dal namaľovať jej obraz, pričom kopíroval originál ikony. Tento obraz sa uchováva v kláštore klarisiek v Nazarete (viď zmienka na stránke charlesdefoucauld.info).

Moja dobrá Matka, Matka ustavičnej pomoci, ty, ktorej som zverený a ktorej som oddaný už niekoľko rokov, ty si mi tak veľmi pomáhala a verne si ma strážila a viedla.

Moja najdrahšia Matka, drž ma stále pri sebe, medzi tebou, Ježišom a Jozefom. Pomáhaj mi vždy, daj mi vždy svoju všemocnú pomoc a milosť, aby som ju ustavične hľadal….

Dávam, odovzdávam a zasväcujem sa ti. Odovzdávam sa do tvojich rúk ako malé dieťa: urob to alebo ono – čokoľvek sa ti zapáči. Odovzdávam sa ti ako dieťa v plienkach. Jediné, o čo ťa žiadam, k čomu si ma ty sám inšpirovala, je plniť vôľu tvojho Syna v každom okamihu môjho života, a tak ho v každom okamihu čo najviac potešiť.

…Ó, ochraňuj ma, staraj sa o mňa, chráň moje srdce. Postaraj sa, aby som v túto noc, v tento deň a vždy bol medzi tebou a Jozefom v malom nazaretskom domčeku ja i všetci tí, ktorých by tam Ježiš chcel vidieť. Nech čo najviac utešujeme Ježišovo srdce a zdieľame jeho a váš život ako jeho malí bratia a sestry. Nech sa nekonečne delíme o vašu lásku, kontempláciu a adoráciu nášho Pána, skrze neho a pre neho. Amen.
(8. 11. 1896)
Preklad modlitby: P. Sean Walles CSsR

Zdroj: www.cssr.news, preklad: mediálny tím redemptoristov

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier

https://redemptoristi.sk/charles-de-foucauld-a-matka-ustavicnej-pomoci/
(Automatický prebrané z Oficiálnej stránky redemptoristov na Slovensku.)