V Stropkove si uctili slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda

V Stropkove si uctili slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda
4. júla 2022 andreas
Počas víkendu 2. a 3. júla sa v kláštornom chráme redemptoristov v Stropkove uskutočnila odpustová slávnosť ku cti sv. Cyrilovi a Metodovi a Matke Ustavičnej Pomoci.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/