PRIAMY PRENOS SV. OMŠE Z CELOSLOVENSKEJ PÚTE SENIOROV NA MARIÁNSKEJ HORE V LEVOČI –

PRIAMY PRENOS SV. OMŠE Z CELOSLOVENSKEJ PÚTE SENIOROV NA MARIÁNSKEJ HORE V LEVOČI –
4. júla 2022 andreas

PRIAMY PRENOS SV. OMŠE Z CELOSLOVENSKEJ PÚTE SENIOROV NA MARIÁNSKEJ HORE V LEVOČI – Štvrtok 7. 7. 2022