Nedeľa, 3. júla

Nedeľa, 3. júla
3. júla 2022 andreas
Ježiš povedal: Zvelebujem ťa Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými, a zjavil si ich maličkým. (Lk 10,21-22)