Streda, 29. júna – SV. PETER A PAVOL

Streda, 29. júna – SV. PETER A PAVOL
29. júna 2022 andreas
Ježiš sa opýtal svojich apoštolov: „Za koho ma ľudia pokladajú?” Oni odpovedali: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní zasa za Jeremiáša alebo jedného z prorokov.” Opýtal sa ich: „A vy ma za koho pokladáte?” Peter odpovedal: „Ty si Kristus, Syn živého Boha.” (Mt 16,13-20)