Trnavská arcidiecéza oslávila sto rokov od vzniku apoštolskej administratúry

Trnavská arcidiecéza oslávila sto rokov od vzniku apoštolskej administratúry
27. júna 2022 andreas
Pred záverečným požehnaním prepošt Kolegiálnej kapituly sv. Mikuláša v Trnave Stanislav Vojtko oznámil prítomným kňazom a veriacemu ľudu, že kanonici podali návrh na menovanie štyroch nových honorárnych kanonikov, ktorý trnavský arcibiskup Ján Orosch akceptoval a zároveň ich v piatok 24. júna aj menoval.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/