Piatok, 24. júna – SV. JÁN KRSTITEĽ

Piatok, 24. júna – SV. JÁN KRSTITEĽ
24. júna 2022 andreas
Pred jeho príchodom Ján hlásal všetkému izraelskému ľudu krst pokánia. (Sk 13,22-26)