Štvrtok, 23. júna

Štvrtok, 23. júna
23. júna 2022 andreas
Pavol píše Filemónovi: Na teba spomínam vo svojich modlitbách, aby sa tvoja účasť na viere stala zjavnou v poznávaní každého dobra, ktoré je v nás pre Krista. (Flm 1-25)