KBS vyhlásilo výzvu k čerpaniu peňazí na podporu ukrajinských utečencov

KBS vyhlásilo výzvu k čerpaniu peňazí na podporu ukrajinských utečencov
23. júna 2022 andreas
Ide o podporu charitatívnych projektov (projekty orientované na priamu podporu jednotlivých utečencov a ich rodín – ubytovanie, strava, ostatné tovary dennej spotreby) a projekty súvisiace s ich začlenením do spoločnosti (napríklad výučba slovenského jazyka, podpora vzdelávania detí na školách a pod.).

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/