Pondelok, 20. júna

Pondelok, 20. júna
20. júna 2022 andreas
Hospodin povedal: “Hľa, stvorím nové nebesia a novú zem. Radujte sa a plesajte, lebo stvorím Jeruzalem plesania a jeho ľud ľudom radosti.” (Iz 65,17-18)