Kňazský deň Košickej eparchie

Kňazský deň Košickej eparchie
20. júna 2022 andreas
V pondelok 20. júna sa v priestoroch košického eparchiálneho úradu uskutočnil kňazský deň Košickej eparchie. V samotnom úvode sa zídení kňazi zjednotili v modlitbe tretieho času. Následne sa prítomným prihovoril vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup. V prvej časti kňazského dňa vystúpila ekonómka Košickej eparchie, aby kňazov informovala o aktuálnej ekonomickej situácii eparchie.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/