Nedeľa, 19. júna

Nedeľa, 19. júna
19. júna 2022 andreas
Ježiš vzal päť chlebov a dve ryby, pohliadol k nebu, požehnal ich a rozlámal, potom ich odovzdal učeníkom, aby ich predkladali zástupu. Jedli teda a nasýtili sa všetci. (Lk 9,11-17)