8-ročná závislosť na hazarde ma dostala na ulicu – kapucín Peter Vician | GODZONE Podcast Flešbeky (video)

8-ročná závislosť na hazarde ma dostala na ulicu – kapucín Peter Vician | GODZONE Podcast Flešbeky (video)
15. júna 2022 andreas

Kapucín Peter Vician hovorí svoj životný príbeh, v ktorom sa v mladosti stal závislý na hazarde. Opisuje, ako sa krok po kroku zadlžoval, strácal vzťahy a aj zmysel života. Skončil na ulici v Prahe, kde niekoľko mesiacov žil ako bezdomovec. V rodine a v spoločenstvu našiel bezpodmienečné prijatie a rozhodol sa svoj život dať Bohu a neskôr vstúpiť do rehole.

0:00 Úvod
0:50 3 úvodné otázky
3:05 Moment stretnutia sa so živým Kristom
4:22 Závislosť na hazarde
13:47 Návrat domov a splácanie dlhov
17:26 Prijatie v spoločenstve
19:53 Rozhodnutie pre Ježiša
27:43 Začiatok obsahu pre Youtube
28:00 Rozhodnutie vstupu do rehole
35:06 Sľuby kapucínov
40:10 Mystické zážitky
41:40 Spovedanie
42:24 Život v reholi

Prevzaté s dovolením z YouTube kanála GODZONE Daily.

The post 8-ročná závislosť na hazarde ma dostala na ulicu – kapucín Peter Vician | GODZONE Podcast Flešbeky (video) appeared first on Zasvätený život.

(Zamyslenie zo stránky zasvatenyzivot.sk.)