Spoločnosť Božieho Slova vydala knihu o stretnutiach formou lectio divina

Spoločnosť Božieho Slova vydala knihu o stretnutiach formou lectio divina
13. júna 2022 andreas
„Rok viery inšpiroval Equipo Bíblico Verbo (Biblický tím Verbo) k zostaveniu novej knižnej série, ktorej prvým zámerom je umožniť všetkým kresťanom spoznať Sväté písmo ako Božie slovo. Príťažlivosť slova a bezprostredná skúsenosť evanjelia môžu oživiť našu Cirkev a vrátiť nám našu pravú identitu: identitu evanjelizátorov,“ píše.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/