Nedeľa, 12. júna

Nedeľa, 12. júna
12. júna 2022 andreas
Ježiš povedal: “Keď príde on, Duch pravdy, privedie vás ku všetkej pravde, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť to, čo počuje.” (Jn 16,12-15)