Piatok, 10. júna

Piatok, 10. júna
10. júna 2022 andreas
Po útrapách svojho života, hovorí Pán, môj služobník uvidí svetlo, nájde uspokojenie svojím poznaním. Spravodlivý, môj sluha, svojou múdrosťou mnohých urobí spravodlivými, keď vezme na seba ich hriechy. (Iz 53,1-12)