Vladyka Cyril Vasiľ SJ udelil nižšie svätenia

Vladyka Cyril Vasiľ SJ udelil nižšie svätenia
7. júna 2022 andreas
Počas víkendu 4.-5. júna sa konala eparchiálna odpustová slávnosť v michalovskej Bazilike minor pri príležitosti sviatku Zostúpenia Svätého Ducha. Program odpustovej slávnosti začal modlitbou posvätného ruženca a veľkou večierňou. Pred sobotnou archijerejskou svätou liturgiou vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup, udelil nižšie svätenia.  Postriženije prijali štyria bohoslovci štvrtého ročníka a jeden laický kandidát. Poddiakonát zasa prijalo päť bohoslovcov piateho ročníka.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/