Nedeľa, 5. júna – TURÍCE

Nedeľa, 5. júna – TURÍCE
5. júna 2022 andreas
Ježiš povedal: “Kto ma miluje, bude zachovávať moje slová a môj Otec ho bude milovať. Prídeme k nemu a budeme u neho prebývať.” (Jn 14,19-23)